W dniach 26 i 27 października 2023 roku na terenie Łodzi odbędą się ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Skrzydła 2023”. Eksperci z Uniwersytetu WSB Merito Łódź poprowadzą wykłady dla uczestników szkolenia.

 

Zarządzeniem Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi w dniach 26 i 27 października odbędą się ćwiczenia obronne „Skrzydła 2023”. Ich głównym celem jest:

  • sprawdzenie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie kierowania realizacją zadań wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Łodzi w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  • sprawdzenie Systemu Stałych Dyżurów Prezydenta Miasta Łodzi;
  • sprawdzenie współdziałania Urzędu Miasta Łodzi ze służbami mundurowymi w sytuacji zagrożenia.

 

Uczestnikami ćwiczeń będą służby mundurowe stacjonujące na terenie Łodzi m.in. Służba Ochrony Lotniska, Placówka Straży Granicznej w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Łodzi, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Straż Miejska oraz sam Urząd Miasta Łodzi.

 

Do udziału w ćwiczeniach obronnych „Skrzydła 2023” zaproszono również wykładowców Uniwersytetu WSB Merito Łódź. Dziekan dr Andrzej Marjański oraz Włodzimierz Zawisza, eksperci związani z kierunkami: Bezpieczeństwo Narodowe oraz Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne zostali poproszeni o wzięcie udziału w części merytorycznej wydarzenia. Uczestnicy ćwiczeń wysłuchają prowadzonych przez nich wykładów na temat: „organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania na szczeblu powiatowym” oraz „tworzenia systemów zaopatrywania mieszkańców w artykuły niezbędne do życia w czasie wojny”.

 

Czytaj więcej