Opis szkolenia


Szkolenie pozwala poznać metody analityczne oraz jedne z najważniejszych narzędzi w analizie
i prezentacji danych, czyli program Microsoft Excel.
Szkolenie wprowadza w podstawy języka DAX, języka M oraz języka programowania makr – Visual Basic.

Dlaczego warto?

 •  Podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu obsługi programu Excel.
 • Zadania, które dotychczas zajmowały czasami kilka dni będzie można wykonać w kilka minut,
  co przełoży się na efektywniejszą pracę.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się potężnymi narzędziami Excel.
 • Wymiana doświadczeń i problemów z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Zdobycie praktycznych rozwiązań gotowych do wykorzystania w codziennej pracy.

Forma szkolenia

Organizacja
Mała grupa szkoleniowa
Hantel
Intensywne ćwiczenia
Palec
Praktyczne wskazówki

Cele szkolenia

 • Uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z obsługi programu MS Excel.
 • Optymalizacja wykonywania zadań związanych z analizą danych.
 • Zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej pracy z programem MS Excel.
 • Poznanie rozwiązań problemów napotykanych w programowaniu arkuszy kalkulacyjnych.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla analityków, księgowych, kosztorysantów, wszystkich osób, które w zakresie wykonywanych zadań dokonują obliczeń, tworzenia statystyk, czy tworzą oferty i kalkulacje.
Do udziału w tym szkoleniu wymagana jest znajomość programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.

Jak szkolimy?

 • 16 h dydaktycznych szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanego praktyka.
 • Stawiamy na praktykę, dlatego cały kurs zostanie przeprowadzony w sali komputerowej.
 • Otrzymasz materiały szkoleniowe w formie online. 
 • Na koniec kursu otrzymasz certyfikat.