Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Managerial Development Program. Program Rozwoju Menedżerów.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE
(40 godz.)
 • Samoświadomość jako wartość w biznesie (16 godz.)  

 • Myślenie krytyczne jako przykład kompetencji zarządczych XXI wieku (8 godz.) 

 • Menedżer i Przywódca (8 godz.) 

 • Zarządzanie karierą menedżerską (8 godz.) 

KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU
(16 godz.)
 • Efektywne formy komunikacji zarządczej i międzypokoleniowej (4 godz.) 

 • Organizowanie efektywnych spotkań, prezentacji oraz wymiary kultury organizacyjnej (6 godz.) 

 • Coaching, mentoring w pracy menedżerskiej (6 godz.) 

PRAKTYCZNE KONCEPCJE I STRATEGIE MENEDŻERSKIE
(56 godz.)
 • Dlaczego Balanced ScoreCard wprowadza ład do organizacji? (16 godz.) 

 • Business Process Management w praktyce (16 godz.) 

 • Metodyki zarządzania zmianą (16 godz.) 

 • Teoria ograniczeń, Lean, Agile, Project Management w praktyce (8 godz.) 

NARZĘDZIE I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
(60 godz.)
 • Analiza i jej znaczenie w biznesie (8 godz.) 

 • Tworzenie KPIs (Key Performance Indicators) i raportów zarządczych (12 godz.) 

 • AgilePM Foundation (certyfikacja) (16 godz.) 

 • Tworzenie modeli biznesowych, map strategii (16 godz.) 

 • Budowanie efektywnych systemów motywacyjnych (8 godz.) 

PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.) 
Forma zaliczenia
Testy
Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.