Instytut Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie

W skład Instytutu wchodzą dwie katedry Naukowe:

 • katedra Prawa
 • katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Osiągnięcia:

Pracownicy Katedry Prawa zorganizowali konferencję „Prawo i energia”, która stanowiła forum wymiany poglądów na temat prawnych aspektów funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce. Prelegentami byli pracownicy oraz specjaliści spotykający się na co dzień z koniecznością stosowania przepisów prawa energetycznego.


Pracownikami Katedry Prawa są:

 • prof. dr hab. Petr Mrkývka
 • prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
 • prof. nadzw. dr hab. Vladimír Týč
 • dr Piotr Bielski
 • dr Anna Dalkowska
 • dr Maja Głuchowska-Wójcicka  
 • dr Janusz Guść 
 • dr Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska
 • dr Janina Laudańska-Trynka 
 • dr Krzysztof Łokucijewski  
 • dr Małgorzata Wróblewska
 • mgr Aleksandra Koska-LegiećPracownikami Katedry Nauk o Bezpieczeństwie są:

 • prof. dr hab. Andrzej Pepłoński 
 • prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Pietrek
 • prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański
 • prof. nadzw. dr hab. Myron Yankiv 
 • dr inż. Henryk Karwan
 • dr inż. Robert Kościelniak
 • dr Krzysztof Biernat
 • dr Gac Miłosz
 • dr Majewski Rafał 
 • dr Andrzej Stanek
 • mgr Krzysztof Gajewski
 • mgr Klaudia Skelnik
 • mgr Krzysztof Zgłobicki 


Realizowane badania:


Nasi pracownicy prowadzą badania w różnych obszarach, współpracują w obrębie grupy WSB, z ośrodkami badawczymi z kraju i zagranicy oraz przedstawicielami świata biznesu. Projekty badawcze są dofinansowywane ze środków UE i innych, ze środków własnych, realizujemy również projekty grantowe oraz indywidualne prace naukowe oraz badawczo-rozwojowe.
W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, jak w każdym nowym ośrodku akademickim; badania naukowe charakteryzują się stosunkowo dużą dywersyfikacją tematów wynikającą z indywidualnych zainteresowań.
 

Przykładowo pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą badania dotyczące m.in. następujących obszarów merytorycznych:

 • polityka gospodarcza, a w tym rola państwa,
 • procesy transformacji gospodarki,
 • zrównoważony rozwój – jego uwarunkowania i czynniki,
 • handel zagraniczny Polski,
 • funkcjonowanie rynków finansowych
 • rozwój społeczno-gospodarczy, jego wyzwania i determinanty,
 • Bank Centralny i jego rola we współczesnej gospodarce,
 • rynek ubezpieczeń gospodarczych,
 • funkcjonowanie finansów jednostek samorządowych,
 • modele oraz metody matematyczne i ekonometryczne i ich wykorzystanie w badaniach gospodarki,
 • strategie współczesnych przedsiębiorstw, w tym strategie podatkowe,
 • konkurencyjność i przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw oraz ich wyznaczniki,
 • innowacyjność przedsiębiorstw,
 • konstruowanie portfeli inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka,
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
 • współczesne systemy logistyczne.