Biblioteka, starodruki

Awanse naukowe

Federacja Naukowa WSB-DSW Merito posiada pełne uprawnienia awansowe w 8 dyscyplinach naukowych, które zostały poddane ewaluacji jakości działalności naukowej.

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Ekonomia i finanse  A

Pedagogika  A

Nauki o zarządzaniu i jakości  A

Nauki o komunikacji społecznej i mediach  A

Językoznawstwo  A

Nauki o kulturze fizycznej  B+

Nauki o bezpieczeństwie  B+

Psychologia  B+

Kontakt

Dział Awansów Naukowych
mgr Maria Sikorska-Gąsior

e-mail: awanse@federacjanaukowa.pl

numer telefonu: 539 670 454