Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie lub stacjonarnie.

 • Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 
 • Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, zajęcia będziesz mieć 3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku.

 

Zapisz się

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowany jest w Uniwersytet WSB Merito Chorzów przez Uniwersytet Dolnośląski DSW.

 

Program zajęć i zakres merytoryczny programu zostały tak przygotowane, aby jak najlepiej przygotować Cię do pracy w placówkach oświatowych. W czasie studiów będziesz mieć m.in. zajęcia w placówkach oświatowych, a także o charakterze warsztatowym, dzięki którym nabędziesz przede wszystkim umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy pedagoga.

 

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, będziesz mieć zajęcia 3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku. Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

W obu przypadkach wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach. 

 

 

studenci

Program kierunku nie zakłada specjalności, jednak możesz wybrać blok przedmiotów:

 • Przedmioty w ramach modułów przedmiotów do wyboru wybierasz w III semestrze na II roku studiów.
 • Zajęcia dotyczą m.in. pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji antydyskryminacyjnej, edukacji globalnej, roli zabawy w edukacji, planowania rozwoju zawodowego oraz zagadnień glottodydaktyki.

Po studiach możesz pracować jako:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych w klasach I–III
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.
mozaika-finanse-rachunkowosc

Co zyskujesz?

 • Uzyskasz pełne kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Zajęcia są prowadzone przez specjalistów, nauczycieli i badaczy okresu dzieciństwa oraz praktyków edukacyjnych.
 • Nauczysz się wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozowania ich potrzeb i możliwości.
studenci
 • Poznasz innowacyjne metody organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk.
 • Poznasz zasady organizacji pracy szkół, przedszkoli i innych placówek niepublicznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.
pedagogika

W czasie studiów nauczysz się m.in:

 • jak indywidualizować działania edukacyjne (praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i niepełnosprawnościami),
 • jak wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka,
 • jak przygotowywać merytorycznie i metodycznie zajęcia dla dzieci w przedszkolu i w szkole.

Od 1 października 2019 r. zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie przebiega na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nowy standard kształcenia nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 2019 r. Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.).

Program studiów

Wybrane przedmioty, które zrealizujesz na tym kierunku:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • Umiejętności akademickie
 • Psychologia rozwoju w cyklu życia
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Współczesne koncepcje edukacyjne
 • Pedeutologia
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Tutoring jako metoda wspierania rozwoju ucznia
 • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
 • Metodyka pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Podstawy edukacji informatycznej
 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania dzieci języka obcego.
Zobacz program studiów

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

Zapisując się do 31 maja, zyskujesz:

 • 800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:

 • 1200 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 353 zł

Promocja do 31 maja pedagogika DSW

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

W dniach 8-11 czerwca Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

pokój 14
ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja.chorzow@dsw.edu.pl
Tel.: 32 3498 531

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF