Doktorat w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Na mocy decyzji Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów nr BCK-II-U/dr-497/15 z dnia 19 grudnia 2016 r. Wydział Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

 

Tym samym jesteśmy pierwszą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora.

 

Uruchomiliśmy:

  • procedury przeprowadzenia przewodu doktorskiego - dla osób, które są na etapie przygotowania do otwarcia przewodu doktorskiego, tzn. mają rozprawę doktorską już gotową lub w końcowej fazie jej przygotowania;
  • seminaria doktoranckie - dla kandydatów, którzy ukończyli studia doktoranckie prowadzone przez jednostki naukowe (wydziały) innych uczelni oraz mają zaawansowane prace badawcze związane z przygotowaniem - pod kierunkiem wybranego promotora - rozprawy doktorskiej;
  • podyplomowe studium dla doktorantów przygotowujące do pracy naukowej i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy - nauki społeczne, dziedzinie nauki - nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej - ekonomia, których absolwenci w rezultacie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego na Wydziale Finansów i Bankowości będą mogli rozpocząć seminaria doktoranckie realizowane pod kierunkiem wybranego promotora.

Kontakt

dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz, prof. nadzw. WSB
Prodziekan ds. Nauki

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni:

dr inż. Iwona Wiaderek
Koordynator ds. Rozwoju Naukowego
doktorat@wsb.poznan.pl / tel. 61 655 33 18

 

Dział Nauki
Wydział Finansów i Bankowości
ul. Ratajczaka 5/7, 61-874 Poznań
bud. CP, p. 315 (drugie piętro) w godz.: pon.- pt. 7:00-15:00

 

SID-Student Information Desk
tel. 61 655 32 17

piątek 15.00-18.00
sobota 10.00-18.00
niedziela 10.00-17.00


Osoby zainteresowane Podyplomowym Studium dla Doktorantów prosimy o kontakt z:

Agnieszka Szymańska | Doradca ds. relacji z klientem biznesowym
agnieszka.szymanska@wsb.poznan.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5 | 61-895 Poznań
kom. 696 835 765