Co zyskujesz, wybierając pedagogikę ze studiami podyplomowymi na Uniwersytecie WSB Merito?

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym  kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych. Na tej ścieżce zdobywasz dodatkowe umiejętności potwierdzone dyplomami Wyższej Szkoły Bankowej, dzięki czemu:

 • wyróżnisz się w oczach pracodawców
 • oszczędzisz pieniądze, płacąc tylko jedno czesne
 • oszczędzisz czas, bo program studiów podyplomowych realizujesz jednocześnie ze studiami magisterskimi
 • zdobywasz wiedzę wykraczającą poza program studiów magisterskich.

 

Ważne: Rekrutacja na studia II stopnia z podyplomowymi na kierunku pedagogika została zakończona. Zostaw nam kontakt, wypełniając poniższy formularz, a my poinformujemy Cię, gdy nabór ruszy ponownie.

 

Wypełnij formularz

Wiedzę i umiejętności ze studiów magisterskich uzupełniasz i rozwijasz o te, które zyskujesz na studiach podyplomowych - na takich kierunkach, jak:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Dowiedz się więcej o proponowanych kierunkach studiów podyplomowych.

 

Przejdź do opisu kierunków

  • Wiedzę i umiejętności ze studiów magisterskich uzupełniasz i rozwijasz o te, które zyskujesz na studiach podyplomowych, na takich kierunkach jak:

   • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (nadające kwalifikacje nauczycielskie)
   • organizacja i zarządzanie oświatą
  • Uczysz się według programu studiów, który łączy wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi.
  • Na zajęciach specjalnościowych wykorzystujesz metody aktywizujące, praktyczne, warsztatowe i projektowe.
  • Uczestniczysz w dodatkowych szkoleniach i zdobywasz certyfikaty potwierdzające Twoje umiejętności.
  • Możesz połączyć studia magisterskie ze studiami podyplomowymi z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego lub organizacji i zarządzania oświatą i uzyskać dodatkowe kwalifikacje.
  • Wybierasz spośród specjalności konsultowanych z pracodawcami i partnerami kierunku, dostosowanych do wymagań rynku pracy.

   

  Studia hybrydowe
   
  • Zajęcia ćwiczeniowe zrealizujesz na uczelni, a wykłady – online, na platformie MS Teams, w czasie których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych na platformie Moodle, w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).
  zdalna8

   

  • Lektoraty oraz seminaria dyplomowe, które odbywają się w wybrane piątki (w godzinach popołudniowych i wieczornych), również są realizowane w formule zdalnej (online).

  Hybrydowa forma studiów nie jest związana z sytuacją pandemiczną w kraju.

  interdyscyplinarny program
  Książki
  5 specjalności
  Mózg
  dodatkowe szkolenia

  Opinie

  "Co fascynuje mnie w pedagogice? Przede wszystkim praca z ludźmi, która jest interesująca, dynamiczna i często stawia przede mną nowe wyzwania. Pedagog to osoba, która zawsze będzie potrzebna, jako specjalista udzielający wsparcia w różnych obszarach. Myślę, że to zawód ponadczasowy, który pozwala realizować się na wielu polach. Spełniam się jako pedagog specjalizujący się w edukacji osób dorosłych. Wiem, jak ogromne znaczenie w nauce ma praktyka, więc jako menedżer kierunku stawiam właśnie na to. Moi studenci uczą się według programu studiów, który łączy wiedzę z zakresu m. in. pedagogiki, psychologii, socjologii z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi. W programie studiów mają przede wszystkim zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe i projektowe. Rozwijają ich umiejętności i kompetencje miękkie. Wszystkiego uczą się od specjalistów, którzy pracowali lub pracują w instytucjach związanych z kierunkiem studiów".

  dr Katarzyna Wiśniewska - Borysiak

  wykładowca Uniwersytetu WSB Merito

  Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  Diagnozować potrzeby oraz udzielać właściwej pomocy osobom z różnych środowisk i w różnym wieku.
  Budować własny warsztat pracy pedagoga.
  Rozwijać indywidualne pasje i zainteresowania poprzez m.in. działalność w kole naukowym czy praktyki realizowane w zależności od wybranej specjalności w różnych placówkach.
  Stosować innowacyjne i twórcze metody w pracy z uczniami, podopiecznymi, wychowankami i osobami dorosłymi.

  Zobacz specjalności na tym kierunku

  Specjalności:
  Pedagog szkolny z doradztwem zawodowym
  Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
  od 450 zł
  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
  Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
  od 450 zł
  Pedagogika resocjalizacyjna
  Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
  od 450 zł
  Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
  Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
  od 450 zł

  Program studiów

  Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe, indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

  W trakcie studiów będziesz realizować również program wybranych studiów podyplomowych.

  Zobacz program studiów

  Wykładowcy

  Prof. zw. dr hab. Piotr Hübner
  dr_marta_malecka_MK_ped
  Rudomska
  dr Alicja Szostkiewicz
  Joanna Wisniewska
  Ziemowit Socha
  Kalinowska
  Aleksandra Krajewska
  Jolanta_gruchlik
  Dominika_warska
  Prof. zw. dr hab. Piotr Hübner

  Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej (1990), dyrektor Departamentu Polityki Naukowej Komitetu Badań Naukowych (1991-1993), członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, a obecnie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, członek Komisji Historii Nauki PAU, członek-założyciel Kasy imienia Józefa...

  dr Marta Małecka

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, menadżer kierunku pedagogika na studiach I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Bydgoszczy oraz jednolitych studiów magisterskich – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada długoletnie doświadczenie w roli...

  dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

  Wykładowca kierunku pedagogika, wieloletni nauczyciel akademicki o specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, metody komputerowe w edukacji oraz edukacja ustawiczna. Certyfikowany tutor. Samodzielnie tworzy edukacyjne programy internetowe (EPI) oraz edukacyjne programy sieciowe...

  dr Katarzyna Smulska

  Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Magister filologii angielskiej. Nauczycielka w szkołach ogólnokształcących na wszystkich szczeblach edukacji. Od 2012 roku Pełnomocnik Rektora ds. Metodyki Kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, zajmująca się wspomaganiem i...

  dr Agnieszka Uniewska

  Posiada blisko 4-letnie doświadczenie związane z pracą na stanowisku nauczyciela – wychowawcy w Gimnazjum i Liceum Anny i Aleksandra Nalaskowskich w Toruniu i związane z tym działania w zakresie poznawania uczniów, kompletowania dokumentacji na ich temat, diagnozy indywidualnych...

  dr Hanna Rudomska

  Profesor oświaty z 30-letnim stażem pracy pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki specjalnej (specjalność: resocjalizacja). Dorobek naukowy koncentruje się wokół pedagogiki specjalnej, uwarunkowań funkcjonowania osób głuchoniewidomych,...

  dr Tomasz Marcysiak

  Socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Ekspert w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i...

  dr Alicja Szostkiewicz

  Absolwentka Pedagogiki o specjalizacji Edukacja dorosłych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK, Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz studiów podyplomowych z Doradztwa Zawodowego i Coachingu Kariery w WSB w Toruniu. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Nauk...

  Joanna Wiśniewska

  Psycholog społeczny, psycholog wojskowy. Wykładowca na kierunku pedagogika oraz psychologia w WSB w Toruniu. Autorka artykułów i publikacji oraz prelegentka branżowych konferencji z zakresu psychologii społecznej. Psycholog-praktyk z bogatym doświadczeniem zawodowym. Prowadzi szkolenia z...

  Ziemowit Socha

  socjolog, wykładowca i pracownik branży badań rynku i opinii. Na WSB pracuje od 2011 roku i uczył socjologicznych przedmiotów na takich kierunkach, jak socjologia, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie (w tym dla studentów anglojęzycznych). Pracuje jako adiunkt w...

  Angelika Kalinowska

  Doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kierunków pedagogika specjalna oraz pedagogika o specjalnościach resocjalizacja z...

  Aleksandra Sadowska-Krajewska

  Ukończyła jednolite studia magisterskie filologii polskiej na UMK w Toruniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych: Dziennikarstwa, Logopedii, Oligofrenopedagogiki, Neurologopedii, Wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera....

  Jolanta Gruchlik

  Pedagog, nauczyciel, wykładowca. Od 2004 r. starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ukończone liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne m.in: z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki zdolności i twórczości,...

  Dominika Warska

  Od ponad 20 lat zajmuje się edukacją – nauczyciel dyplomowany i egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz Akademii Coachingu na WSB w Toruniu. Interesuje się coachingiem, tutoringiem i mentoringiem w...

  Poznaj innych wykładowców

  Partnerzy kierunku

  Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

  Kontakt

  Na Twoje pytania odpowie Biuro Informacji i Rekrutacji studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

  Budynek A, pokój nr A001
  ul. Fordońska 74
  85-719 Bydgoszcz

  E-mail: rekrutacja@bydgoszcz.merito.pl
  Tel.: kom.: +48 539 149 819 | +48 734 474 981 | stac.: 52 58 29 101 | 52 58 29 131
  Infolinia: 52 521 90 08

  Godziny otwarcia:
  • pn: 08:00-16:00
  • wt: 10:00-17:00
  • śr: 08:00-16:00
  • cz: 10:00-16:00
  • pt: 08:00-15:00
  Pobierz stronę do PDF